qrcode

1147642031

2 days starting from 15.11.2019
Die Daten könnten veraltet sein, bitte updaten

Die Sendung wurde abgeholt ()

Hong Kong - Hong Kong

15.11.2019 01:28

Postamt verlassen ()

Hong Kong - Hong Kong

15.11.2019 04:14

Sendung entgegengenommen ()

Hong Kong - Hong Kong

15.11.2019 04:56

Sortierung ()

Hong Kong - Hong Kong

15.11.2019 10:47

Postamt verlassen ()

Hong Kong - Hong Kong

15.11.2019 17:15

Sendung entgegengenommen ()

Leipzig - Germany

15.11.2019 22:56

Sortierung ()

Leipzig - Germany

15.11.2019 23:39

Postamt verlassen ()

Leipzig - Germany

16.11.2019 05:21

Erneuerung der Zollangaben ()

Tel Aviv - Israel

16.11.2019 15:04

Sendung entgegengenommen ()

Tel Aviv - Israel

16.11.2019 16:50

Vom Zoll freigegeben ()

Tel Aviv - Israel

16.11.2019 17:24

Sortierung ()

Tel Aviv - Israel

16.11.2019 19:53

Postamt verlassen ()

Tel Aviv - Israel

16.11.2019 19:53

Sendung entgegengenommen ()

Tel Aviv - Israel

17.11.2019 00:09

Lieferung voraussichtlich ()

Tel Aviv - Israel

17.11.2019 06:16

Für Lieferung vorbereitet ()

Lod - Israel

17.11.2019 07:28

Datum & Uhrzeit   Ereignis/Ort Gewicht Zusätzlich
15.11.2019 01:28
 
Hong Kong - Hong Kong
LOD - LOD - ISRAEL 1 Pcs 1 Pcs
15.11.2019 04:14
 
Hong Kong - Hong Kong
1 Pcs
15.11.2019 04:56
 
Hong Kong - Hong Kong
1 Pcs
15.11.2019 10:47
 
Hong Kong - Hong Kong
1 Pcs
15.11.2019 17:15
 
Hong Kong - Hong Kong
1 Pcs
15.11.2019 22:56
 
Leipzig - Germany
1 Pcs
15.11.2019 23:39
 
Leipzig - Germany
1 Pcs
16.11.2019 05:21
 
Leipzig - Germany
1 Pcs
16.11.2019 15:04
 
Tel Aviv - Israel
16.11.2019 16:50
 
Tel Aviv - Israel
1 Pcs
16.11.2019 17:24
 
Tel Aviv - Israel
16.11.2019 19:53
 
Tel Aviv - Israel
1 Pcs
16.11.2019 19:53
 
Tel Aviv - Israel
1 Pcs
17.11.2019 00:09
 
Tel Aviv - Israel
1 Pcs
17.11.2019 06:16
 
Tel Aviv - Israel
1 Pcs
17.11.2019 07:28
 
Lod - Israel
1 Pcs
17.11.2019 09:19
 
Lod
1 Pcs ROEI STYO SAPAE

Forums >>>